Paskalya – Surp Zadig – ve Ermeniler
05/04/2015
Halep Ermenileri – Harout Ekmanian
17/04/2015

Ermeni Halkından Özür Diliyoruz

Çağdaş Hukukçular Derneği

1915… Acıların yılı, ölümün ve katliamların yılı. Belki de ölüp, yitenler için ölüm bir kurtuluş. Yollarda kendi veya yakınlarının acısına daha fazla katlanmak zorunda kalmadan bilinmeyene yapılan yolculuktan kurtulma. Gelelim Büyük Felaketin 100. yılına.  Türkiye’de yaşayan aklı selim insanlar özür kampanyaları ile bir parça da olsa Ermenilerin acılarını hafifletmeye çalıştılar.

İlk özür hareketi 32454 kişinin katıldığı ve Türkiye’de birçok tepkiye de neden olan, özür dileyenlerin ırkçı saldırılara da maruz kaldığı www.ozurdiliyoruz.com hareketiydi. Birçok aydın 1915’te yaşanan Felaket nedeniyle Ermeni Halkından özür diliyordu.

http://www.ozurdiliyoruz.com/

http://www.ozurdiliyoruz.com/

Daha sonra Başbakan Erdoğan’ın 2014 yılında yaptığı 1915 mesajı geldi .

“Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.”

Metnin tamamı :  http://goo.gl/jx7Emj

Bu bir özür değildi. Ancak hayatlarını kaybeden Ermeniler için huzur içinde yatmalarını temenni etmek ve torunlarına taziyeleri sunmak, özellikle de bunu Türkiye Başbakanı tarafından duymak tarihte ilk kez rastlanılan bir durumdu. Başbakan’ın açıklaması sonrası bizler ile süreç normale mi dönecek diye düşünürken, 18 Mart Çanakkale kutlamalarının 100.senesinde, hiçbir bağı yokken 24 Nisan 2015 tarihi Çanakkale için anma günü olarak deklare edilince yüreği buruk Ermeni haklının için biraz daha buruldu.

İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği: Ermeni Halkından Özür Diliyoruz

2 gün önce bir özür de Çağdaş Hukukçular derneğinde geldi.

Bizler Izmirli avukatlar  olarak geçmişte sizlere ve  mensubu olduğunuz Ermeni halkına karşı işlenen suçların aklanmasına ve soykırımın unutulmasına  izin vermeyeceğiz.   Üyesi olduğumuz Baromuz adına Ermeni Halkından Özür Diliyoruz…

Çağdaş Hukukçular Derneği

Ermeni Halkından Özür Dileyen Çağdaş Hukukçular Derneği

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu metin Sosyalist Osmanlı mebusu,

yazar ve avukat meslektaşımız

Krikor Zohrap şahsında Ermeni tehcirinde

hayatını kaybeden tüm Ermenilere adanmıştır.

İzmir Barosu 9 Nisan 2015 tarihinde ‘Ermeni Soykırım İddialarına Karşı Yüzyıllık Yalana Son!’ başlığı ile katılımcıları arasında eski parlamenter ve akademisyenlerin yer aldığı bir panel organize etmektedir.

Bir hukuk örgütü olarak İzmir Barosu, ceza hukukunun çok az tartışılan ‘Soykırım ve Soykırım suçu’ konusunda panel yapmış olsa idi bu durum tabi ki yadırganmazdı. Ancak bir hukuk örgütü soykırım gibi insanlığa karşı suç kategorisinde yer alan bir suç konusunda resmi ideolojinin payandalığını ve ulusalcı zehrini afişe etmeye kalkınca bu konuda bir açıklama yapmak zorunlu hale geldi.

Bu panel ve panelle verilmek istenen mesaja ilişkin son söyleyeceğimiz sözü ilk başta söyleyerek başlayalım;

Bundan yüzyıl önce Osmalı Devleti yönetimindeki Ermenilere karşı Ermeni Tehciri adı altında  planlanan ve uygulanan faaliyetin adı SOYKIRIMDIR. (*)

Bilmeyenlere anlamı babında belirtelim; soykırım, toplu cinayettir.

Panel yaparak soykırıma yalan demek, soykırım suçunu ve suç delillerini gizleme çabasıdır. En hafif ifade ile suçu ve suçluyu övmektir. İzmir Barosu bu panelle ırkçı düşüncelerle geçmişte işlenen ağır suçların aklanması çabası içinde olduğunu göstermiştir.

Şimdi başa dönecek olursak;

En iyimser ifade sahibi olan Türk Tarih Kurumu Başkanı ve şimdilerde MHP milletvekilliği yapan Yusuf Halaçoğlu’nun ifadesi ile tehcir planı çerçevesinde 24 Nisan 1915’te başlayan süreçte 56.610 (ELLİALTIBİNALTIYÜZON) Ermeni halkından insan öldürüldü. Yabancı kaynaklara göre ise bu sayının 600.000 (ALTIYÜZBİN) ile 1.800.000 (BİRMİLYON SEKİZYÜZBİN) kişi arasında olduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edilmektedir diyoruz çünkü bu toplu cinayetlerin bizzat faili devlet olduğundan cinayetin kanıtlarını gizlemekte hiçbir sorun yaşamamıştır.

Hadi Yusuf Halaçoğlu bir an için doğru söylüyor diyelim, 56.610 insanın öldürüldüğü bir süreç hakkında yalan demek için panel yapmak insanlığın ve Ermeni halkının vicdanını bir daha kanatmaktır.

100.yılında soykırımın inkârı ve gizlemeye yönelik pespaye ve ulusalcı bir panel yapmak yerine 1908 yılında kurulan İzmir Barosunun kaç üyesinin Ermeni tehciri sırasında hayatını kaybettiğini araştırıp bulmaya çabalamak tarihsel gerçeklere daha uygun olacaktır.

Bilinmelidir ki İzmirli avukatlar,  Baro yönetiminden ibaret değildir.

Son söz yerine geçmek üzere;

Değerli Ermeni meslektaşlarımız Krikor Zohrap, Kaspar Çarez,  Harutyan Şahrigyan;

Bizler Izmirli avukatlar  olarak geçmişte sizlere ve  mensubu olduğunuz Ermeni halkına karşı işlenen suçların aklanmasına ve soykırımın unutulmasına  izin vermeyeceğiz.   Üyesi olduğumuz Baromuz adına Ermeni Halkından Özür Diliyoruz…

Saygılarımızla. 08.04.2015.

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi

Kaynak : http://goo.gl/P3ELyD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir