27/01/2015

Gaye-i Milliyye ve Ermeniler

Ankara Üniversitesi  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlarından çıkan kitap, Gaye-i Milliyye gazetesinin 1918 yılına ait sayılarından oluşuyor. Biz de bu gazetede Ermeniler hakkında yayınlanan haberlerden sizlere ufak bir […]
20/03/2014

Osmanlıca Eserlerde Ermeniler – 1

Bu başlığımızın altında , Ermeniler hakkında yazılmış Osmanlıca kitapları paylaşacağız. İlk kitabımız  Ankarada 2011 yılında Anadolu Kitabevi tarafından yapılmış bir mezat listesinde bulduğumuz CEMİYET-İ AKVAM Türkiye’de Ermeni ve […]
22/02/2014

Ermeni Harfli Türkçe Eserler-Metinler

Osmanlı döneminde yaygın olan Ermeni harfli Türkçe eserler , bir dönem Osmanlıdaki sadece Ermeni değil Müslüman teba arasında da okunmuş , hatta Müslüman teba yazı dili […]