Lerna Karakütük ile Edebiyatta Bir Nefes…
05/05/2020
Etiyopya'da 40 Ermeni Yetim ve Kevork Nalbandian
Kevork Nalbandian ve Ermeni Yetimler
04/11/2020

Lerna Karakütük – An E Vor Ga – Ան Է Որ Կայ

Ան Է Որ Կայ - An E Vor Ga “Varolan O”

Lerna Karakütük ile yaptığımız röportaj sonrasında “An E Vor Ga – Ան Է Որ Կայ” şiir kitabındaki kelimelerin listesini siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz. Şiirin başlığı ve sağında sayfa sayısı ile altında Ermenice – Türkçe kelime anlamlarını bulabilirsiniz.

Sayın Lerna Karakütük ile yaptığımız röportaj :

Sayfa 11-49 arası kelimeler – “An E Vor Ga – Ան Է Որ Կայ”

ՀՈՆ Է ՆԿԱՐԴ  -11/12

Անգղ – akbaba

Չուել – göç etmek

Ամուլ- 1) kısır 2) (konuşma, tartışma) boş, neticesiz

Բեղմնաւոր – verimli

Յանգ- şiirin son hecesi, kafiye

Ամէնուրեք – her yerde

Ցոլանալ – 1) yansımak  2) parlamak       

ՀՈՂԻՆ ՏԱԿ -13

Կերպարանք – görüntü 2) çehre

Գարշելի – tiksindirici

ԵՐԿՆԱՔԵՐՆԵՐԸ -14/15

Երկնաքեր – gökdelen

Զմայլիլ – hayran kalmak

Հիւղակ – kulübe

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ  ՄԵԾՑԱՆՔ -16/17

Չքնաղ – nadir, eşsiz, güzel

Հեշտօրէն – haz verici

Սնար – başucu 

Դարձդարձիկ – döne döne

Հրէշ – canavar

ԿԵՆԴԱՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐ – 18/19

Կարկտան –yama

Ծեքծեքիլ – kırıtmak

Քուրջ – paçavra

ՄԱՐԴՈՒ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ- 21

Առանցք – eksen

Խռնուիլ – yığılmak  2) toplanmak

ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ -22

Միաձուլել – kaynaştırmak

Կախարդական – büyüleyici

Թուլութիւն – gevşeklik  2)tembellik

Հեշտութիւն – haz, şehvet

Պարիկ – Peri

Ցուպ – değnek,asa

Ըմբոշխնել – afiyetle yemek

Մեղսակից – suç ortağı

ԵՕԹԸ -23/24

Առեղծուած – bilmece 2)muamma

Խորհուրդ – fikir 2)tavsiye 3)şûra

Արգանդ – rahim

ԿՈՅՍԸ ԵՒ ԿԻՆԸ – 25/26

Հեզ- yumuşak huylu,uysal

Յաղթահարել – yenmek , üstesinden gelmek

Անհրաժեշտ – zorunlu, gerekli

Նշոյլ – ışın,ışık,hüzme

Տարփանք – şehvet

Հեշտութիւն – şehvet  2) kolaylık

Հոյլ – küme,takım

ԱՆՋՐԴԻ -27

Բաբախել – çarpmak, vurmak (kalbin)

Ամպրոպ – kasırga

Տարտամ – ikircikli, kararsız

Անջրդի – çorak , kurak

Սալայատակ – parke taşlı kaldırım

ԸԼԼԱԼ ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ-28

Արտաքսում-kovulma

Գարշելի- tiksindirici

Կոյուղի – lağım

Ընդերք – bağırsak

Նեխիլ – çürümek , kokuşmak

Ռունգ – burun deliği

Հոծ – Yoğun, sık

Խռնուիլ – yığılmak , toplanmak

ԾԵՐ ԱՐԾԻՒԸ -29

Կուտակուիլ- yığılmak, toplanmak

Խորշոմ- kırışık

Քունք- şakak

Տամուկ – nemli, yaş

Ան Է Որ Կայ – An E Vor Ga “Varolan O”

ՔԱՐԷ ՊՈՒՊՐԻԿ – 30/31

Խանձարուր – kundak

Ծորիլ – akmak (sıvı)

Դաժան – acımasız  2)haşin  3)vicdansız

Անողորմ – acımasız

Երփներանգ – rengarenk

Հմայք – büyü 2) cazibe

Պէսպիսուն – çeşitli       

Պորտ – göbek

ԴԵՌ ԽՕՍՔԵՐ ԿԱՆ – 32/33

Հաշուեկշիռ – bilanço

Կալանել – hapsetmek

ՀՈՆ ԵՆ – 34/35

Փոշոտ – tozlu

ԻՆՔ ԶԻՆՔ – 36/37

Յենուլ – dayanmak 2) yaslanmak

Արմատախիլ – kökünden sökmek

ՊԱՏԵՐԸ – 38/39

Կաշկանդել – elini/kolunu bağlamak

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ  -40

Ամբոխ – 1)yığın 2)kitle

Ներբան – 1) ayak tabanı

Պարուրել – çevrelemek

ԱՒՐՈՐԱՅԻՆ -41/42

Բռնաբարութիւն – tecavüz

Սրբազան- aziz, kutsal

Հիմ- temel

Դրութիւն – sistem 2)durum

ԱՌԱՆՑ ԼԵԶՈՒԻ -43/44

Ճարճատիւն – çatırtı

Օրն ի բուն – gün boyu

Սալայատակ – parke taşlı kaldırım

Հոգեվարք – ölüme yakın

ԲԶԻԿ-ԲԶԻԿ -47

Տարփանք – şehvet, aşk, tutku

Կող- kaburga

Ծերպ – çatlak , yarık

Ճարպ – içyağı

Փետտել – yolmak

Պատեան – kabuk

Կսկիծ- keder

Գալարուն – kıvrımlı , dolambaçlı

ԲԱՐԻՆ ՈՒ ՉԱՐԸ -48/49

Կապար –kurşun

Պաղատիլ -yakarmak, yalvarmak

Sayfa 50-100 arası kelimeler – “An E Vor Ga – Ան Է Որ Կայ”

ԱՊԱՀՈՎ՝ ՈՍՏՐԷԻՆ ՄԷՋ -50/51

Ծպտուիլ – tebdil gezmek

Շանթահար – yıldırım çarpmış

Տեղատարափ – sağanak

Խխում – sırılsıklam

Շպար – makyaj

Թաքուն – gizli

ՄՈՒԹԻՆ ՅԱՆՑՆՈՒԱԾ – 52/53

Բոլորտիք –etraf

Ի՞ՆՉ ԼՈՒՐ ԿԱՅ – 54/55

Շողշողուն – ışıldamak, parlak

Շլանալ – kamaşmak

ՄԱՐԴԸ – 56/57

Թափառկոտ – aylak

Շրջուն – gezici

Սոյլ – ıslık

Թակել – tokmakla vurmak, kapıyı çalmak

Ճչալ – feryadı basmak , acı acı bağırmak

Աղիտաբեր – feleket getiren

Աղերսանք – rica , yakarış

Ամուր- sağlam , dayanıklı

ՋՈՒԹԱԿԸ ԿԸ ՆՈՒԱԳԷ – 58

Սրդողիլ – küsmek

Լուտանք – küfür, hakaret

ԿԻՍԱԲԱՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆԷՆ ՆԵՐՍ -59

Շղարշ – tül

Իրան – gövde

Սպրդիլ- gizlice içeri girmek, içeri süzülmek 2) elinden kaçırmak

Նշոյլ – ışık, ışın, hüzme

Սաղարթ – yeşil dal, yapraklı dal

Մեղսակից – suç ortağı

ԱԿՆՈՑՆԵՐ – 61/62

Ոսպնեակ – Mercek

ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ-63

Ցուցափեղկ – vitrin

Բնորդ – manken (erkek)

Արդուզարդ – süs

Անսեռ- cinsiyetsiz

Անզգալաբար – kendiliğinden 2-hissetmeden

ԿԸ ՄՍԻ ՄՈՒԹԻՆ – 65/66

Բարտի – kavak

Որոնել – aramak

Ճիրան – pençe

Լուռ – sessiz

Լուր –haber

Արտասուել- ağlamak

ԹԱՐՄԱՑԱԾ ՏԱՐԻ – 67/68

Ամէնուրեք – her yer

Եղեւին – çam

Դիմացկուն – dayanıklı

Թիզ – karış

ՀԱՄՈՎ ԲԱՐԵՒ ՄԸ – 69/70

Արգանդ – Rahim

Սաղմ  – embriyon

Պորտալար – göbek kordonu

Թախանձել – yalvarmak

ԾՈՎԸ -71

Լաստ – sal

Բոսոր – al, kırmızı

ՅԱՊԱՂԱԾ ԼՔՈՒՄԸ – 72/73

Յապաղիլ – gecikmek

Քթթել – göz kırpmak

Շպրտուիլ  – hakaretle bir tarafa atılmak

ՏԱԿՆ ՈՒ ՎՐԱՅ – 74

Թաւալգլոր- yuvarlanarak, tepetaklak

Շնչահեղձ – nefesi kesilmiş

Մառախուղ – sis

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ – 75/76

Կեղծամ – peruk

Մօրուս – sakal

Անցուդարձ – olay 2-gelip geçme

ՍՐԲԵԼ ԱՆԿԱՐԵԼԻ – 77

Աւազախրում – Kum batmak, kuma gömülmek

ԳԻԾԵՐ – 78

Երփներանգ- rengarenk

Շեղակի – düz olmayan çizgi 2-yan gözle bakmak

ԱՆ Է ՈՐ ԿԱՅ – 79

Ներբան – ayak tabanı

Ջրհոր – Su kuyusu

Ներմուծել – ithal etmek 2- şırınga etmek 3-içeri sokmak

Ներշնչում – esin esinlenme, ilham

ՇԻՋՈՒՄ 80

Շիջում – ölüm

Բուրաստան – çiçek bahçesi

Պատեան – kabuk, kın , kılıf

Հեշտանք – zevk

Փարիլ – yapışmak 2- sarılmak

ԾԱՆՐՈՒԹԻՒՆ – 81/82

Որոշակի – apaçık

Որոնել – aramak

Սողոսկիլ – içeri süzülmek

ՄՇՈՒՇԱՊԱՏ – 83/84

Խոնջիլ – yorulmak

Տաժանք – acı, sıkıntı

Մղձաւանջ – kabus

Խրիլ – saplanmak

Պսպղալ – parlamak, parıldamak

Խարխափել – el yordamıyla yürümek

Անուրջ – rüya

Կսկիծ – keder

Գալարուիլ – kıvrılmak, dolanmak

Անել – çıkmaz yol

Ընդերք – bağırsak

Ամբոխ – yığın, kitle

Խլրտիլ – kıpırdanmak, kıpırdamak

Սալայատակ – parke taşlı

ԿՈՒ ԳԱՍ – 85/86

Խոստում – vaat

Պատիր – sahte, aldatıcı

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ – 87/88

Շողիք – salya, tükürük

Կնճռոտ – kırışık

Բոսորագոյն – kızıl renkli

Տիղմ – çamur

Կոյտ – yığın

Պաղատիլ – yakarmak , yalvarmak

Գարշելի – tiksindirici

Անզուսպ – dizginlenemeyen

Որովայն – karın boşluğu, diyafram

ԹԱՒԱԼԳԼՈՐ – 89/90

Կապան – geçit

Դղրդիւն – gümbürtü

Վիհ – uçurum

Ապառաժ – kaya

ՆԿԱՐ ՄԸ – 91/92

Սիրազեղ – sevgiyle dolu

Գորշ – gri

ՃՐԱԳԸ ԿԸ ՀԵՒԱՅ – 93/94

Մրրկածուփ – fırtından dalgalı

Ցամքիլ – kurumak

Շէկ – kızıl

Պոռթկալ – patlamak

Անշէջ – sönmeyen

Ծուէն – yırtık, parça

ՈՒՂԻՆԵՐ ՈՒ ԽԱՂԵՐ – 95/96

Ոլորտ – alan, saha

Կծկում – kasılma, büzülme

Սպիանալ – kabuk bağlamak, iyileşmek

Թարախ- irin, apse

Նեխիլ – çürümek, kokuşmak

Կուտակուիլ – yığılmak

Մրուր – tortu, telve

ԿՈՒՍԱԿԱՆ ՓՇՈՒՐՆԵՐ – 97/98

Անսալ – söz dinlemek , kulak vermek

ՕՏԱՐԱՑՈՒՄ – 99/100

Ծորիլ – akmak

Համտեսել – tatmak

Դոփիւն – ayak sesi

Sayfa 101-149 arası kelimeler – “An E Vor Ga – Ան Է Որ Կայ”

ԲՈՅՐԸ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒՆ – 101/102

Տարփոտ – şehvetli

Գոլորշի- buğu, buhar

Շիկնիլ – kızırmak, utanmak

Բաբախում – çarpıntı

ՎԵՐԱԾՆԻԼ – 103/104

Պատրանք – yanılsama, hayal

Խաբկանք – aldatmaca

Գարշանք –tiksinti

Նենգ- sinsi , hain

Զազիր – pis, tiksindirici

Չոքիլ – diz çökmek

ԿԱԹԻԼ-ԿԱԹԻԼ – 105/106

Պչրանք – süs, cilve

Ցանկութիւն – arzu, istek

ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ Կ’ԵՐԳԷ  – 107/108

Ողողուիլ – suyla kaplanmak

ՍՊԻՏԱԿ ԳԻԾԵՐ – 109/110

Կուպր – zift

Տքալ – inlemek

Անսայթաք – yanılmadan, takılmadan, düşmeden 2) kusursuz 

Զարտուղի – kural dışı, aykırı, 2- dolambaçlı yol

ԲԵՄԻՆ ՎՐԱՅ ՏՈՂԱՆՑՔ – 111/112

Ցայտուն – göz alıcı, çarpıcı

ՍԵՆԵԱԿԻՆ ՄԷՋ – 113/ 114

Գզգզուած – lime lime

Գէթ – hiç olmasa , bari

Կեռ – çengel, kanca

ՆՊԱՌԱՎԱՃԱՌԻՆ ԱՇԿԵՐՏԸ – 115/117

Խսիր- hasır

Պարարտ – semiz

Աշկերտ – çırak

Ելեւէջ – iniş çıkış

Հպիլ – dokunmak

Կայտառ – dinamik 2-gürbüz, dinç

ԲԱՌԵՐՈՒ ՈՍՏԱՅՆԸ – 118/119

Ոստայն – örümcek ağı 2) tezgah

Պատրանք – yanılsama, hayal

Պորտ – göbek

Մաղձ – safra

ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹԻՒՆ – 120/121

Ճչակ – korna

Մարգագետին – çayır

Հարսնուկ – gelincik

ԿԱՐՍՈՒԱԾԸ – 122/123

Անզգալաբար – kendiliğinden 2-hissetmeden

Կարթ – olta

Գարշահոտ – pis kokulu

ՀԱՇԻՒ – 124/126

Զարթուցիչ – çalar saat

Մէկդի – bir tarafa

Հոլանի – çıplak

Կնճիռ – kördüğüm

Հանգոյց – düğüm, kavşak

ԽՆԴՈՒՔ – 127/128

Քրքիջ –kahkaha

Հագագ – gırtlak

Ցցուն – kabarık

Լանջք – göğüs

Օդառկախ – havada

ՉԿԱՄ – 129/130

Շիջել –sönmek

Հեւք – nefes, heyecan

Ճղճիմ – zayıf 2) pinti

ԵՐԿՈՒ ՄԱՐՄԻՆ – 131

Յղանալ –(fikir) üretmek

Անջատուիլ – ayrılmak

Անգոյ – var olmayan

Առկախ – belirsiz

Միաձոյլ – tek parça

ԴԵՌԱՏԻ ՇՈՒՆՉ – 132/133

Դեռատի – genç

Բողբոջ – filiz ,fidan

Սիւք – meltem

Հառաչել – iç çekmek , içini çekmek

Կախարդական – büyüleyici

Աստղածոր – yıldızdan akan

Ապրշում – ibrişim

Զնգալ – çınlamak

Շնչահատ – nefesi kesilmiş

Թառամիլ – solmak

Կ’ԱՏԵՄ – 134/135

Մեղեդի – melodi, ezgi

Կաղնի – meşe

Հաստաբուն- kalın ağaç, kütük

Հոլանի – çıplak

Քղանցք – elbisenin etek kısmı

Ալեկոծել – dalgalanmak

Թաւալել – yuvarlanmak

Կուզ – 1)kambur 2)sansar

Դիմադրել – göğüslemek (zorlukları) , karşı gelmek , direnmek

ՕՐ – 136/137

Ապառաժ – kaya

Կուլ տալ – yutmak, çiğnemeden yutmak

Թեւաբախել – kanat çırpmak

Անխղճօրէն – vicdansızca

Ձեղուն – tavan

Ուշք – 1) dikkat  2) şuur, bilinç

Ինքնակամ – kendiliğinden, kendi isteği ile

Յանձնուիլ – teslim olmak

ԳՈՅՆԵՐ ԲԱՌԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ – 138/139

Կառչիլ – takılmak, yapışmak

Երփներանգ – rengarenk

Յախճապակի – çini, porselen

Ժանեակ – dantel  

ՍԵՆԵԱԿՆԵՐ…ԼՈՒՌ – 140/141

Երիզ – şerit

Տախտակամած – döşeme

Ճռնչել – cırıldamak, gıcırdamak

Դատարկ –  boş

Ծեփ – sıva

Ծերպ – çatlak, yarık, aralık

ՀԱՆԳԻՍՏ ԽՈՆՋԷՆՔ – 142/143

Խոնջէնք – yorgunluk

Մրոտած – karalanmış

Փափկասուն – çıtkırıldım, nazenin

Կապտորակ – mavimsi

Կնճռոտ – kırışık

Անսայթաք – yanılmadan, düşüp kalkmadan

ԳՈՂՈՒՆԻ – 144/145

Գողունի – çalıntı

Խուց – hücre, küçük oda

Կուշտ – 1)tok 2) böğür

Տենչ – arzu, istek

Հպում – dokunuş

ՊԱՏԵՐԱԶՄ – 146/147

Գորշ- gri

Հարթ – düz, düzgün

Ծուէն – yırtık 2) parça

Խարխուլ – yıkık, dökük

Մագաղաթ – parşömen

Կարեկցութիւն – acıma

Պաղատիլ – yakarmak, yalvarmak

Գութ – acıma(duygusu)

ԹՈՒՂԹԷ ՆԱՒԱԿԸ – 148/149

Ջրակոյտ – su birikintisi

Տիղմ – çamur

Արատ – leke

Երիզ – şerit

Sayfa 150-203 arası kelimeler – “An E Vor Ga – Ան Է Որ Կայ”

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ – 150/151

Շողշողուն – ışıldama, parlak

Արծարծել – uyandırmak, körüklemek

Ողողուիլ – suyla kaplanmak

Դիւրաթեք – eğrilebilen, bükülen

ԽԱՉ – 152/153

Տաժանակիր – eziyetli

Խորհուրդ – 1) fikir 2)tavsiye

Ամբոխ – yığın, kitle

Խաբկանք – aldatmaca

Ընկալում – idrak, anlayış

ԱՐԵՒ ԺՈՂՎԵԼ – 154/155

Կրկէս – sirk

Վերիվայրում – iniş çıkışlı

Խարազանել – kamçılamak

Աճպարար – hokkabaz

Թառիլ – tünemek

Հայեացք – bakış , görüş

Գիշակեր – leş yiyen, leşçil

Կծու – acı

Պորտ – göbek

Նահանջ- 1) geri 2) ricat

Սալ – örs

Կարիճ – akrep

Ցայտել – fışkırtmak, sıçratmak

Ընդերք – bağırsaklar

Ոլորտ – alan, saha

ԱԼԵԿՈԾՈՒԹԻՒՆ – 156/157

Խարտեաշ –kumral

Ծփանք- dalgalanma

Խոպոպ – kâkül

Շշունջ – fısıltı

Գէջ –ıslak, nemli 2) şehvetli

ՎԱԽՃԱՆ – 158/159

Խազ- 1)çizgi 2)nota

Աղերս – rica

Անոպայ- yabani

Դաժան – acımasız, haşin

Հրթիռ – füze, fişek

Հրասայլ – tank

Ժխոր – gürültü, patırtı

ՅԱՆԿԱՐԾ – 160/161

Հեղանուտ – sıvı halde

Վաւաշոտ – şehvet düşkünü, şehvetli

Իւրովին –  – kendi isteğiyle

Բաղձանք – arzu, heves

Դղրդալ – sarsılmak

ՆՈՒԱՂՈՒՄ – 162/163

Ջղագրգիռ – asabi, sinirli

Ահ- korku, dehşet

Շառաչուն – şaplak

ԻՄ ՔԱՂԱՔ – 164/165

Նշոյլ – ışık, ışın, hüzme

Առկայծ – yanıp sönen

Կուպր –zift

Ռունգ – burun deliği

Դողդոջուն- titrek

Շղարշ- tül

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ – 166/167

Տատանիլ – sallanmak, salınmak

նարգիս, նարկիզ – nergis

ՀԵՌՈՒՆ – 168/169

Խարիսխ -1) gemi çapası 2) kaide, taban

Շառաչ- tokat sesi, güçlü suyun çarpma sesi

Գէթ – hiç olmazsa, bari

Կոհակ – dev dalga         

ԼՈՅՍՈՎ – 170

Պարուրել – çevrelemek

Լազուր- açık mavi

Բոցակէզ – alev gibi yakan

ՄՈԽՐԱՑԱԾ – 171/172

Կուտակուիլ – yığılmak

Շառ – kızıl, parlak kırmızı

Ճայ – martı 2) atmaca

Ծծումբ – kükürt

ՈՉ ԵՏ ՆԱՅԻԼ – 173/174

Հտպիտ – palyaço, soytarı

Պերճանք – zenginlik, lüks

Յղանալ – fikir üretmek

ԱՒԱԶԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐ – 175

Կախարդանք – büyü

Ուլունք – boncuk

ԹԱՑ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ – 176/ 177

Հաշմանդամ – sakat, bedensel özürlü

Վարշամակուիլ – mendil, yaşmak

Խայտանք – sevinçten uçmak

Ծղրիթ – cırcır böceği    

ԻՂՁ – 178/179

Հրաբորբ – tutuşmuş

Բազում – çok, hayli

Տողանցք – geçit

Վէմ- kaya

Յորդառատ – taşan , çok bol

Խայտալ – sevinçten uçmak

ԾԱԾԿՈՅԹ – 180/181

Բեհեզ – kumaş

Անդորր – sakin

ԴԵՂԻՆ – 182/183

Տմոյն – 1) rengi solmuş 2) loş

Տատրակ – kumru

Խռպոտ- hırıltılı

Սաղարթ – yeşil dal, yapraklı dal

ՎԵՐՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ – 184/185

Սպիանալ – kabuk bağlamak , iyileşmek

Փղձկիլ – boşalmak, ağlamak

Հեծկլտուք – hıçkırık (ağlarken)

ՆՈՐ – 186/187

Սիրազեղ – sevgiyle dolu

Թակել – kapıyı vurmak

ԾՈՎԵԶԵՐՔԸ – 188/189

Շռնդալից – gürültüyle

Հեզ – yumuşak huylu, uysal

ԵՐԳ ՄԸ – 190/191

Արատաւոր – lekeli

ԶԱՐԹՆՈՒՄ – 192/193

Խտղտանք – gıdıklama

Կող – kaburga

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՆ – 194/195

Խաչմերուկ – dört yol ağzı

ՏԱՐՓԱՏԵՆՉ – 196/197

Պատրոյգ – fitil

Ոլորտ – saha

Տապ – yakıcı sıcak

ՋՐԱՇՈՒՇԱՆՆԵՐ Կ’ԱՊՐԻՆ – 198/199

Պատրանք – yanılsama, hayal

Խարխուլ- yıkık dökük

Պինդ – sağlam, dayanaklı

Չքնաղ – nadir, eşsiz, güzel

ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՄԹՈՒԹԵԱՆ – 200/201

Գիտակ – bilen, bilgili

Տարփոտ – şehvetli

Վաւաշոտ – şehvet düşkünü

Սանձարձակ – azat

ՀՈՎԸ ԱԶԱՏ – 202/203

Յախճապակի – çini,porselen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir