Ermenice Giysi Listesi
07/02/2016
İnciciyan’a göre Galata Kulesi
28/02/2016

Ermeni Erkek İsimleri Listesi

Web sitemizde bugün sizlerle “Ermeni Erkek İsimleri”ni hem Ermenice harfli olarak hem de Türkçe okunuşlarıyla beraber paylaşıyoruz. Daha önce Ermeni Kadın İsimlerini paylaşmıştık.

Ermeni Erkek İsimleri listemizde ayrıca modern, en yeni isimleri de doğru imlâ ile yazılabilmesi açısından da ekledik.

Արական յատուկ անուններու ցանկին մէջ աւելցուցած ենք արդի նորագոյն անունները , ուղղագրական նպատակով:

A

 

2-A-P

 

3-P-K

 

4-T-E

 

5-I-Dz

 

6-G-H

 

7-Ğ-M

 

8-M-N

 

9-Ş-B

 

10-R-S

 

11-V-D

 

12-R-F

Bütün Ermeni Erkek İsimlerini Facebook,Twitter gibi sosyal ortamlarda isminizin latin harfleri ile yazılışının yanında Ermenice harflerle de yazabilmeniz için aşağıda, siz değerli takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

Ermeni Kadın İsimleri Listesihttp://ermenikulturu.com/ermeni-kadin-isimleri/

Ermeni Erkek İsimleri Listesi

Ա

Աբաս
Աբգար
Աբեղ
Աբէլ
Աբիկ
Աբիսողոմ
Աբրահամ
Ագաթանգեղոս
Ադամ
Ադդէ
Ադիկ
Ազարիա
Ազատ
Ազնաւոր
Աթանաս
Ալեք(սան)
Ալիշան
Ալպէր
Ակնունի
Ահարոն
Աղաթոն
Աղաճան
Աղան
Աղասի
Ալեքգանդր
Ամասիս
Ամբակում
Ամպակ
Անակ
Անանիա
Անանուն
Անաստաս
Անդրանիկ
Անդրէաս
Անուշաւան
Անտոն
Անտրէ
Աշոտ
Ապիրատ
Ապրոյ
Ապրսամ
Առան
Առանձար
Առաւան
Առաքել
Առնակ
Ասատուր
Ասողիկ
Ասպետ
Ասպուրակէս
Աստուածատուր
Ասքանազ
Ասօ
Ատիս
Ատոմ
Ատուր
Ատրումելիք
Ատրունի
Ատրուշան
Ատրներսեհ
Արա
Արազիկ
Արամ
Արամազդ
Արամայիս
Արարատ
Արբակ
Արբան
Արբատ
Արթաքի
Արէտ
Արթիւր
Արթուն
Արզուման
Արեգ
Արեւիկ
Արիս
Արծրունի
Արիստակէս
Արձան
Արման
Արմաւիր
Արմենակ
Արմէն
Արմիս
Արմոգ
Արշակ
Արշամ
Արշաւիր
Արշէզ
Արշէն
Արսէն
Արտակ
Արտաշէս
Արտաւազդ
Արտաւան
Արտեմ
Արփիար
Աւագ
Աւետ
Աւետիս
Աւետիք

Բ

Բաբ
Բաբգէն
Բաբել
Բաբելաս
Բաբիկ
Բագան
Բագարատ
Բազ
Բագրատ
Բազուկ
Բակուր
Բակուրան
Բայգամ
Բառնաբաս
Բասիլ
Բասքսլ
Բարակ
Բարաղամ
Բարգածուն
Բարդ
Բարզափրան
Բարթիկ
Բարթողիմէոս
Բարունակ
Բարսաղան
Բարսեղ
Բենիամին
Բենիկ
Բէգլար
Բէլ
Բիւզանդ
Բիւրատ
Բօլ

Գ

Գաբազ
Գաբիկ
Գաբրիէլ
Գագիկ
Գազաւոն
Գալուստ
Գամեր
Գառնիկ
Գասպար
Գարեգին
Գդիհոն
Գերասիմ
Գերսամ
Գէդէոն
Գեղամ
Գեղօն
Գէորք
Գին
Գիսակ
Գիւտ
Գլակ
Գղակ
Գնէլ
Գնէթ
Գոհուն
Գոռ
Գոռակ
Գուիտոն
Գուսան
Գուրգէն
Գրգուռ
Գրիգոր(իս)
Գրիշ
Գօգօ

Դ

Դանան
Դանիէլ
Դատ
Դաւիթ
Դերենիկ
Դիոն
Դունին
Դրաստամատ
Դրօ

Ե

Եդուարդ
Եզեկիէլ
Եզնիկ
Եզրաս
Եղբայր
Եղիա
Եղիազար
Եղիշ(է)
Եղիսէ
Եմրան
Ենովք
Եպիփան
Եսայի
Երամ
Երանոս
Երեմ(իա)
Երեւում
Երուանդ
Երջանիկ
Եւագր
Եփրատ
Եփրեմ

Զ

Զատիկ
Զարեհ
Զարեւանդ
Զարմայր
Զաւան
Զաւէն
Զաքարիա
Զաքէոս
Զգօն
Զենոբ
Զենոն
Զօհրապ

Է

Էմիրզա
Էմմանուէլ
Էտիկ
Էտկար

Ընծայ

Թ

Թագւոր
Թադէոս
Թաթուլ
Թէոդիկ
Թոդիկ
Թոռնիկ
Թովմաս
Թորգոմ
Թորոս

Ժ

Ժագ
Ժան
Ժիրայր
Ժորժ

Ի

Իգնատ(իոս)
Իշխան
Իսահակ
Իսրայէլ

Լ

Լեւոն
Լիպարիտ
Լութֆիկ
Լուտեր

Խ

Խադ
Խաժակ
Խանամիր
Խանդամուր
Խաչանուն
Խաչատուր
Խաչեր(ես)
Խաչիկ
Խնկան
Խոռ
Խոսրով
Խորէն

Ծ

Ծատուր
Ծերուն
Ծերօն
Ծիծեռնակ
Ծնունդ

Կ

Կամար
Կամսար
Կայծակ
Կայպակ
Կար
Կարապետ
Կարդոս
Կարէն
Կարպիս
Կարոլոս
Կարօ
Կեփաս
Կիպրիանոս
Կիրակոս
Կիւլպէնկ
Կիւրեղ
Կղեմէս
Կոմիտաս
Կոմս
Կոպեռնիկ
Կոռնակ
Կոստան(դին)
Կոստանդիանոս
Կոզմաս
Կորիկէ
Կորիւն

Հ

Համազասպ
Համբարձում
Համբիկ
Հայկ
Հայկազ
Հայկազատ
Հայկազուն
Հայկակ
Հայկարամ
Հայրապետ
Հանրի
Հարմակ
Հարմայ
Հարպիկ
Հեթում
Հեղի
Հենրիկ
Հերար
Հերման
Հերոս
Հիւրմիւզ
Հմայեակ
Հոլով
Հոյ
Հոնակ
Հռամիզտ
Հրահատ
Հրայր
Հրանդ
Հրաչ(եայ)
Հօրօյ

Ղ

Ղազար(ոս)
Ղարիպ
Ղեւոնդ
Ղովտ
Ղուկաս

Ճիւան
Ճոն

Մ

Մաժակ
Մաժան
Մակաբէ
Մակար(իոս)
Մաքաղիա
Մամաս
Մամբրէ
Մամզուն
Մամիկոն
Մանաճիհր
Մանաս(է)
Մանաւազ
Մանէճ
Մանէն
Մանկասար
Մանուէլ
Մանուկ
Մաշթոց
Մասիս
Մատաթիա
Մատթէոս
Մարգար
Մարզպետ
Մարկոս
Մարուքէ
Մարտիկ
Մարտիրոս
Մացակ
Մելիտէ
Մելիտոս
Մելիք
Մելքիսեդեկ
Մելքոն
Մեծատուր
Մեհենդակ
Մեհրուժան
Մեղրիկ
Մենծիկ
Մեսրոպ
Մերուժան
Մժէժ
Միհրան
Միհրդատ
Մինաս
Միսաք
Միշէլ
Միրաք
Միրզա
Միքայէլ
Մլեհ
Մխիթար
Մկրտիչ
Մհեր
Մնացական
Մովկան
Մովսէս
Մսեր
Մուշեղ
Մուշէ
Մուրատ
Մօրիկ
Մօրիս

Յ

Յաբէթ
Յակոբ
Յարութիւն
Յաւերժ
Յոբ
Յովակիմ
Յովան
Յովէլ
Յովիկ
Յովհաննէս
Յովնան
Յովսէփ
Յուսիկ

Ն

Նազար(էթ)
Նաթան(այէլ)
Նահապետ
Նայիրի
Նարեկ
Նաւում
Ներշապուհ
Ներսեհ
Ներսէս
Նժդեհ
Նիկոլ
Նիկողայոս
Նշան
Նորայր
Նուպար
Նուրհան

Շ

Շահակ
Շահան
Շահապ
Շահէ
Շահէն
Շահնազար
Շահմիտ
Շահնար
Շաղիտա
Շանթ
Շապուհ
Շարամ
Շարայ
Շարաշան
Շաւասպ
Շաւարշ
Շէն
Շիղա
Շմաւոն
Շնորհք

Ո

Ոնոփրիոս
Ոսկան
Ոսկեբերան
Ոսկեհան
Ոսկի
Ոստանիկ
Ովսէէ
Որդիկ
Որմիզդ
Որմզդան
Ուխտանէս

Պ

Պաղտասար
Պաղտիկ
Պաճոյճ
Պայլ
Պապ
Պասքամ
Պատուական
Պատրիկ
Պարգեւ
Պարէտ
Պարթեւ
Պարսամ
Պարոյր
Պելքենէ
Պենոն
Պեռնար
Պետրոս
Պերճ
Պիմէն
Պիոն
Պղատոն
Պռոշ
Պսակ
Պօղիկ(արպոս)
Պօղոս

Ռ

Ռազմիկ
Ռաֆյէլ
Ռաֆֆի
Ռէթէոսպ
Ռոբովթ
Ռոպէր
Ռոստոմ
Ռուբէն

Ս

Սահակ
Սահուռ
Սաղաթիէլ
Սաղամուտ
Սամուէլ
Սամփսոն
Սայէն
Սանատրուկ
Սանասար
Սասուն
Սարգիս
Սաֆար
Սեբէոս
Սեդրաք
Սեթ
Սեղբոս
Սենեքերիմ
Սեպուհ
Սերժ
Սերովբ(է)
Սերվիչէն
Սեւակ
Սեւան
Սթիվ
Սիմ(է)ոն
Սինան
Սիոն
Սիսակ
Սիրական
Սիփան
Ալաք
Աղուկ
Սմբատ
Սոկրատ
Սողիկ
Սողոմոն
Սուր
Սուրէն
Սուրմակ
Սուքիաս
Սպանդարատ
Ստեփան(ոս)
Սրապիոն
Սօղոս
Սօս

Վ

Վազգէն
Վալադ
Վահագն
Վահան
Վահէ
Վահրամ
Վահրիճ
Վաղարշ(ակ)
Վաղինակ
Վան(իկ)
Վանական
Վաշտակ
Վաչական
Վաչէ
Վարագ
Վարազ
Վարազդատ
Վարազշապուհ
Վարազվաղան
Վարած
Վարանդ
Վարդ
Վարդան
Վարդավառ
Վարդգէս
Վարդերես
Վարժ
Վարսամ
Վարուժ(ան)
Վիգէն
Վին
Վիչէն
Վլաս
Վստամ
Վռամ(շապուհ)
Վրէժ
Վրթանէս
Վրոյր

Տ

Տաթեւ
Տակմուր
Տաճատ
Տատուր
Տաքէս
Տարաքոս
Տարսայիճ
Տարօն
Տիգրան
Տիրան
Տիրանամ
Տիրայր
Տիրատուր
Տորք
Տուրվիկ
Տուրքիկ
Տրդատ
Տրիփոն
Տօնապետ
Տոնիկ

Րաֆֆի

Ցաւակ
Ցոլակ

Փ

Փայէլ
Փայլակ
Փանոս
Փառէն
Փառնակ
Փառնաս
Փառնուաս
Փառներսեհ
Փառոխ
Փարամազ
Փարսադան
Փաւոս
Փաւստոս
Փիլիմոն
Փիլոն
Փիլիպպոս

Ք

Քաչազուն
Քաչայր
Քաչբերունի
Քերովբ(է)
Քրիս
Քրիստափոր
Քրիստոսատուր

Օ

Օգսէն
Օդա
Օհան
Օհանճան
Օննիկ
Օշական
Օշին
Օսգար
Օրբէլ

Ֆ

Ֆարհատ
Ֆերտին(ան)
Ֆրէտ(ի)
Ֆրիկ
Ֆրանսուա

Not: Siteden alıntılanarak yapılacak paylaşımlarda www.ermenikulturu.com web sitemizi kaynak göstermenizi rica ederiz.

4 Comments

 1. emre dedi ki:

  ( ANEO HOAM ) bunun anlamini sizden rica etsem söyleyebilir misiniz

  • Ardziv Makriküği dedi ki:

   Maalesef bir anlama gelmiyor 🙁 Elinizde Ermenice yazılışı var mı?

 2. Nihai dedi ki:

  Toros
  ne manaya geliyor?

 3. Furkan dedi ki:

  Ohannis ismi yok bu arada dedemin anne tarafi ermeni o akrabalarimi nasil bulabilirim ?
  Hakkinda bildiklerimiz kuyumcu olduklari babasinin ismiinin ohannis oldugu 1 kiz kardesinin
  Evlatlik verildigi 1 abisinin kactigini biliyoruz yardimci olabilirmisiniz Malatya ya nereden gelmis
  Olabilirler ??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir